Du học Mỹ

Du học Mỹ

Danh sách các trường đại học Mỹ

Đại học South Florida

US – Đại học South Florida

Giới thiệu trường Hệ thống đại học South Florida bao gồm 3 học viện: USF; USF St. Petersburg; và USF Sarasota-Manatee, với tổng số 48,000 sinh viên. USF có hơn... Xem thêm 

US – ĐẠI HỌC SAN BERNARDINO

Giới thiệu trường Đại học San Bernadino thuộc hệ thống đại học bang California – hệ thống đại học lớn nhất tại Mỹ. Với 23 khu học xá và 5 trung tâm nghiên cứu ... Xem thêm 
Cao đẳng Berkeley

US – Cao đẳng Berkeley

Giới thiệu trường: Được thành lập năm 1931, trường Cao đẳng Berkeley là 1 học viện tư thục với các chương trình đào tạo tập trung vào thực tế công việc nhằm ch... Xem thêm 
Đại học Kansas

US – Đại học Kansas

Giới thiệu trường: Đại học Kansas được thành lập năm 1854. Qua gần 150 năm phát triển, Đại học Kansas đã trở thành học viện công lập lớn với 28,000 sinh viên v... Xem thêm 
Đại học South Florida

US – Đại học South Florida

Giới thiệu trường Hệ thống đại học South Florida bao gồm 3 học viện: USF; USF St. Petersburg; và USF Sarasota-Manatee, với tổng số 48,000 sinh viên. USF có hơn... Xem thêm 

US – ĐẠI HỌC SAN BERNARDINO

Giới thiệu trường Đại học San Bernadino thuộc hệ thống đại học bang California – hệ thống đại học lớn nhất tại Mỹ. Với 23 khu học xá và 5 trung tâm nghiên cứu ... Xem thêm 
Cao đẳng Berkeley

US – Cao đẳng Berkeley

Giới thiệu trường: Được thành lập năm 1931, trường Cao đẳng Berkeley là 1 học viện tư thục với các chương trình đào tạo tập trung vào thực tế công việc nhằm ch... Xem thêm 
Đại học Kansas

US – Đại học Kansas

Giới thiệu trường: Đại học Kansas được thành lập năm 1854. Qua gần 150 năm phát triển, Đại học Kansas đã trở thành học viện công lập lớn với 28,000 sinh viên v... Xem thêm 
Trang 1 trên 212

Góc du học sinh

HOT LINE