Du học Pháp

Danh sách các trường đại học Pháp

FR – Đại học Bordeaux

Giới thiệu trường Trường Đại học Bordeaux là trường đại học quốc tế tổng hợp, tập trung vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Trường có lịch sử từ năm 1441, tuy n... Xem thêm 
Đại học Toulon-Var

FR – Đại học Toulon-Var

Giới thiệu trường Đại học phía nam nước Pháp Toulon-Var được thành lập năm 1969. Trường có 6 khoa đào tạo (luật, kinh tế và quản trị, nhân văn, khoa học và côn... Xem thêm 

FR – Đại học Haute-Alsace

Giới thiệu trường Đại học Haute-Alsace (UHA) là học viện nghiên cứu và đào tạo công lập của Pháp được thành lập năm 1975. Trường có khoảng 8,000 sinh viên tron... Xem thêm 

FR – Đại học Bordeaux

Giới thiệu trường Trường Đại học Bordeaux là trường đại học quốc tế tổng hợp, tập trung vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Trường có lịch sử từ năm 1441, tuy n... Xem thêm 
Đại học Toulon-Var

FR – Đại học Toulon-Var

Giới thiệu trường Đại học phía nam nước Pháp Toulon-Var được thành lập năm 1969. Trường có 6 khoa đào tạo (luật, kinh tế và quản trị, nhân văn, khoa học và côn... Xem thêm 

FR – Đại học Haute-Alsace

Giới thiệu trường Đại học Haute-Alsace (UHA) là học viện nghiên cứu và đào tạo công lập của Pháp được thành lập năm 1975. Trường có khoảng 8,000 sinh viên tron... Xem thêm 
Trang 1 trên 212

Góc du học sinh

HOT LINE