Thông tin chi phí DHS nộp cho phía trường ĐH Hàn Quốc (Cập nhật T10/2016)

112 3 4 5 6 7

*Ghi chú:

Đây là chi phí cập nhật tháng 10/2016 sử dụng để tham khảo còn cụ thể chi tiết căn cứ vào từng kỳ mà các Trường đại học Hàn Quốc sẽ thông báo trực tiếp bằng văn bản các khoản phí liên quan cho học sinh .Tỉ giá quy đổi từ tiền Won (KRW) sang tiền Việt (VNĐ) và ngược lại theo quy định của ngân hàng  tại thời điểm chuyển tiền.

Góc du học sinh

HOT LINE